پس از ۶۰ سال از درگذشت او، وقت آن رسیده است در درباره‌ی سبك،‌ محتوا و روح آثارش گرچه متاثر از روح "فین دی سیكل" است را ماورای سمبلیسم بررسی كنیم.

اسپیلیارت ترجیح می‌داد تا از ذهن بارور خود در بحث‌های فلسفی و واقعیت‌های اجتماعی كه از پشت صحنه‌ها می‌دید، فعالیتی را به دور از هر آموزش آكادمیك شروع كند.

او با جنبش‌های هنری زمان خود در رابطه بود و با نقاشان و نویسندگان معاصر، مانند امیلی و رهائرن، موریس ماترلین، ادوارد مونش، پابلو پیكاسو، اردیلون رودن‌، ادوارد ویلارد، “جیمز انسور و ... ارتباط برقرار می‌كرد.

او در هندسه‌ی انتزاعی پیشرو بود و در اكسپرسیونیسم رنگی فعالیت می‌كرد و در حوزه سورئالیسم آمیخته با تصاویر كار می‌كرد و به معرفی تصاویری از فضا با الهام از نقاشی ژاپنی پرداخت.