حراجی كریستی در فروش زمستانی‌اش برای دومین‌بار در تاریخ حراجی‌های مهم و مدرن خود باعنوان "هنر مدرن و معاصر بین‌المللی"، صرفا به آثار هنرمندان كشورهای اسلامی، ایران و خاورمیانه می‌پردازد.

در دور نخست - خرداد ۱۳۸۵ - در حراجی چهارونیم ساعته‌ی آثار هنرمندان عموما خاورمیانه‌یی، صددرصد آثار ارایه‌شده با رقمی معادل هفت میلیون و یكصدهزاردلار به‌فروش رسیدند و هرچند گرانترین اثر فروخته شده به هنرمند هندی اختصاص داشت، اما نقشه‌ی ایران فرهاد مشیری به حدود هفت و پرینیت عكسی از شیرین نشاط ۱۰ برابر قیمت برآوردشده، چكش خوردند.

هند با سابقه‌ای طولانی در بازار فروش آثار هنری حضور دارد و گفته می‌شود كه عموما ماركت قدرتمند خاورمیانه در اختیار این كشور است؛ اما كارشناسان آثار هنری براساس سابقه‌ی نخستین دور حضور ایران در این ماركت چنین پیش‌بینی كرده‌اند كه ایران با حضور مستمر در این ماركت‌ها، سطح قیمت‌ها را می‌تواند بالا بیاورد.

این در حالی است كه با توجه به كیفیت بالای این آثار در یك رقابت جهانی، گفته‌می‌شود قیمت بسیار غیرمنصفانه‌ای دارند و بازار بالقوه‌ی داخلی یا بین‌المللی قابل توجهی ندارد، به‌همین‌خاطر قیمت آثار ایرانی در یك رقابت بین‌المللی در قیاس با آثاری با كیفیت مشابه، از كشورهای دیگر بسیار پایین است.

یكی از گالری‌های تهران در نخستین حضور ایران در بازار بین‌المللی فروش آثار هنری با آثاری از مسعود عربشاهی، فرامرز پیل‌آرام، محمد احصایی و محسن وزیری مقدم حضور یافت؛ اما آثار دیگر هنرمندان ایرانی ازسوی مجموعه‌داران مختلف در دیگر نقاط دنیا به كریستی ارایه شده بودند.

آثاری از یعقوب امدادیان، صادق تبریزی، ناصر اویسی، فاطمه امدادیان، منیر فرمان‌فرمائیان، خسرو حسن‌زاده، فریدون آو و شیرین نشاط، هم در این حراج نوظهور فروخته شدند.

علاوه بر هنرمندان عمدتا مسلمان از كشورهای هند، پاكستان، عراق، اردن، مصر، سوریه‌، لبنان، مراكش و ایران، هنرمندان غربی دیگری كه آثارشان به‌نوعی تشابهاتی با موضوع داشتند، در این حراج شركت داده شده بودند.