مجسمه‌ی حوا كه در سال ۱۸۸۱ ساخته شده است، قرار بود تا با مجسمه‌ی "آدم" در كنار یكدیگر به‌صورت یك زوج در كنار درهای جهنم بایستند.

این نمایشگاه شامل دو مجسمه‌ی برنزی در ابعاد واقعی و یك نمونه‌ی كوچك است كه هر كدام از آنها در فضایی متفاوت به‌نمایش درآمده است. سایت دانشگاه كمبریج نوشت: در كنار این مجسمه‌ها چند نمونه از عكس‌های از مجسمه‌های حوا كه در طول دوران حیات "رودن" توسط "تئودر دروئت"، "استیفن هاویس"، "هنری كولس" و "جكوئس ارنست بولوز" و عكس‌هایی تازه از "نیكلاس سینكلر" و "یرایدا ایكازا" عرضه شده است. برپایی نمایشگاه یادشده، با نمایشگاه بزرگی از آثار رودن كه از سوی "آكادمی رویال" برگزار می‌شود، همزمان است.