این نمایشگاه هنرهای تجسمی، همكاری بین‌المللی هنرمندان كشورهای مختلف جهان با هدف توسعه‌ی درك فرهنگی است. سایت دانشگاه میدوست نوشت كه در طول هفته‌ی گذشته این هنرمندان با بیش‌ از ۲۰۰ دانشجو و استاد در "ویشتافالز" تلاش كردند تا این نمایشگاه را برای برپایی آماده كنند. نمایشگاه یادشده تا دوم دسامبر - ۱۱ آذرماه سال‌ جاری - برپاست.