این نقاشان در محوطه باز مجتمع فرهنگی و هنری پتروشیمی تبریز- محل برگزاری كنگره برزگداشت استاد شهریار- در آذربایجان شرقی به صورت انفرادی اقدام به نقاشی زمینه های مختلف زندگانی استاد شهریار خواهند كرد.

بر پایه همین گزارش، برگزاری شب شعر در محل مقبره الشعرا، آرامگاه ابدی شهریار كه در آن شاعران مختلف از اقصی نقاط ایران حضور دارند از دیگر برنامه های پیش بینی شده كنگره برزگداشت استاد شهریار در تبریز است.

در این برنامه ها ۵۰ نفر از مهمانان خارجی نیز از كشورهای آذربایجان، تركیه، تاجیكستان و برخی از كشورهای غربی در تبریز حضور خواهند داشت.

ورزشكاران تبریزی روز دوشنبه همزمان با روز شعر و ادب فارسی و یكصدمین سال تولد " شهریار" با حمل مشعل، یاد و خاطره این شاعر توانا و برجسته را گرامی میدارند.

در این حركت نمادین یكصد نفر از ورزشكاران كونگ فوكار تبریزی پیش از اذان مغرب مسیر منزل استاد شهریار تا آرامگاه ابدی وی مقبره الشعرا را با حمل مشعل طی خواهند كرد.