در دنیای قدیم مصر این امكان وجود داشت كه یك زن فرعون شود و حكمرانی كند. این نمایشگاه بزرگ و تماشایی، دوره‌ی بیست ساله‌ی سلطنت هتشپسوت، ۱۴۷۹ تا ۱۴۵۸ پیش از میلاد مسیح (ع)، نخستین زن حكمران تاریخ را به‌تصویر می‌كشد.

گفته‌می‌شود كه هتشپسوت تنها پادشاه زن مصر نبود، اما دوره‌ی سلطنت او طولانی‌ترین و موفق‌ترین به‌شمار می‌رفت.

این نمایشگاه مخاطبان را به وی به‌عنوان یك زن، یك ملكه و یك فرعون نزدیك می‌كند. در این نمایشگاه گنجینه‌ی بزرگ پادشاهی مجسمه‌ها و نیز برجسته‌كاری‌های آن زمان و نیز اشیای تشریفاتی، وسایل بسیار ظریف و هنری خانوادگی، جواهرات خیره‌كننده سلطنتی و دیگر اشیای نفیس شخصی و تولیدات هنری گوناگون زمان او به‌نمایش درآمده‌اند.

منابع خبری اینترنتی گزارش داده‌اند كه، این نمایشگاه به تجلی حضور هتشپسوت به‌عنوان یك فرعون زن و تاثیر دوران سلطنت او بر تاریخ، فرهنگ وهنر آن زمان می‌پردازد. كتاب نمایشگاه نیز توسط موزه‌ی متروپولتین چاپ و توسط انتشارات دانشگاه ییل توزیع شده است.