برگزیدگان بخشهای ویژه سه گانه و نثر جشنواره طنز ۱۸ كلمه ای شبكه رادیویی جوان به این شرح است:

در بخش شعر، جایزه اول لوح تقدیر و سه سكه بهار آزادی به عبدالله مقدمی و جایزه نفر دوم لوح تقدیر و دو سكه بهار آزادی به حسام الدین مقامی كیا و لوح تقدیر و یك سكه بهار آزادی به مهدی استاد احمد و همچنین لوح یادبود و یك سكه بهار آزادی به مریم بابایی اهدا شد.

در بخش ویژه لوح تقدیر و یك سكه بهار آزادی به كبری بابایی و مصطفی حسن‌‏زاده اهدا شد.

در بخش نثر نیز به علت كثرت آثار و نزدیكی فضاهای آثار راه یافته به بخش داوری، هیات داوران، یك اثر را شایسته رتبه و سه اثر را شایسته تقدیر شناخت.

رتبه اول، لوح تقدیر و ۳ سكه بهار آزادی به امیر اسماعیلی اهدا شد، تقدیر ویژه، لوح تقدیر و یك سكه بهار آزادی به عباس حسین نژاد ، لوح تقدیر و یك سكه بهار آزادی به عباس قدیری حسینی و لوح تقدیر و یك سكه بهار آزادی به علیرضا كه در سایت پارازیت به این نام كامنت گذاشته است، اهدا شد.