این قطعه تندیس كه "رنج عمیق" نام دارد این قدیس را در حالی نشان می دهد كه پوستش را به روی بازویش نگه داشته و یك قیچی هم در دستش دارد.یاد آور می شود كه این قدیس را به همین شیوه یعنی با كندن پوستش به شهادت رسانده اند.

" دوك دوونشایر" كه ساكن خانه" چتس ورث" است ، این تندیس برنز را در مراسم افتتاحیه نمایشگاه فراتر از مرزها پرده برداری كرد.دیگر آثار هنری كه در این باغ ۱۰۵ هكتاری به نمایش گذاشته شده اثری از" سالوادور دالی" است كه سر " آیزاك نیوتن" را با سیب معروفش نشان می دهد ؛ نسخه كوچكتری از فرشته شمال اثر" آنتونی گورملی هم از دیگر آثار هنری این نمایشگاه است.

در ضمن آثاری از "هنری مور "، " رابرت ایندیانا "و "جوان میروو" هم وجود دارد كه توسط خانه حراج سدبار گرد آوری شده است.تندیس غول پیكر آینه آسمان آنیش كاپور هم هست كه دركنار چشمه معروف خانه قرار داده شده است لازم به یاد آوری است كه نمایشگاه فراتر از مرزها تا ۲۷ اكتبر ۵ آبان ادامه دارد و سپس آثار به فروش گذاشته می‌‏شوند.