در این نمایشگاه كه "بهار خاموش گونه های در خطر و حیوانات در حال انقراض اندی وارهول " نام دارد تصاویر بزرگی از گونه های نایاب حیوانی را به نمایش می گذارد كه توسط وارهول خلق شده اند.

در این تصاویر بزهای كوهی، پروانه ها، گوریل ها و عقاب كچل كه سمبل ملی امریكاست دیده می شود.

لازم به یادآوری است كه علیرغم شهرت" وارهول" به آوانگاردبودن باز هم اكثر بازدید كنندگان از نمایشگاه مذكور از تماشای این تصاویر ابراز شگفتی و حیرت كرده اند.

وارهول كه در سال ۱۹۲۸ در پتزبورگ متولد شد عاشق طبیعت بود از كودكی از باغی مراقبت می كرد ، عاشق رفتن به باغ وحش بود و زمین بایری هم در كولورادو داشت.

وارهول مجموعه گونه های در خطر را در سال ۱۹۸۳ منتشر كرد و در سال ۱۹۸۶ یعنی یك سال پیش از مرگش هم با همكاری " كرت بنریشك" متخصص علوم طبیعی كتاب حیوانات در حال انقراض را در آورد.

"وارهول" همچنین تحت تاثیر ریچل كارسون، یكی از بومیان "پیتزبورگ" بود كه كتاب بهار خاموش وی در سال ۱۹۶۲ آغازگر جنبش طبیعت گرای مدرن در ایالات متحده آمریكا به شمار می رود.