اسماعیل محمدی كه فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشكده هنرهای زیبا است تاكنون در چند نمایشگاه گروهی و انفرادی شركت كرده است.براساس این گزارش افتتاحیه این نمایشگاه روز جمعه ۲۴ شهریور از ساعت ۱۷ تا ۲۱ است.این نمایشگاه تا تاریخ ۳ مهر از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید علاقه مندان دایر است.