با اجرای یك پروژه هنری در وین اینگونه به نظر می رسد كه خانه ای از آسمان سقوط كرده و به صورت مورب روی ساختمان بزرگ موزه هنرهای مدرن وین فرود آمده است.

این پروژه هنری كه " حمله خانه " نام گرفته توسط اروین ورم یكی از هنرمندان طراز اول مجسمه سازی وین طراحی و ساخته شده است. هر رهگذری با دیدن این صحنه خیال می كند كه یك خانه شیروانی دار از آسمان سقوط كرده و به صورت ورب روی ساختمان هنرهای مدرن در وسط پایتخت اتریش افتاده است.

برای نصب مجسمه این خانه بر بالای ساختمان موزه كه یك سقف شیروانی قرمز و دو پنجره و در دارد از دو جرثقیل بزرگ استفاده شد.

بر بالای این خانه مجسمه ای یك آنتن تلویزیون نیز خود نمایی می كند كه بر واقعی به نظر رسیدن این خانه بسیار كمك كرده است. این هنرمند می گوید اثرش بیانیه ای در اعتراض به توسعه بیش از حد ساخت و ساز است. ورم می گوید: " صدها و صدها هزار خانه همه اطراف ما را فراگرفته اند و هر روز بر تعداد این ساختمان ها در اطراف ما افزوده می شود." او ساخت و سازهای بی رویه را به سرطانی مهلك برای زمین تشبیه كرده است.