بیش از ۱۲۰۰ اثر از ۲۸۵ هنرمند برای شركت در نمایشگاه ششمین دو سالانه نگارگری ایرانی به دبیرخانه این دو سالانه تحویل داده شد.

درپی فراخوان ششمین دو سالانه نگارگری ایرانی تا پایان وقت تعیین شده ، ۲۸۵ هنرمند در رشته های تشعیر ، تذهیب ، گل مرغ و طبیعت سازی ، نگارگری با موضوعات پیامبر اعظم (ص) ، تاثیر مفاهیم قرآنی و بر آثار هنرمندان نگارگر،‌‏ قصص انبیاء ، مشق از خالقین مكاتب و آزاد ، ۱۲۰۰ اثر خود را برای شركت در نمایشگاه ششمین دو سالانه نگارگری ایرانی به دبیرخانه این نمایشگاه تحویل داده اند.آثار دریافتی توسط هیات انتخاب بررسی وآثار برگزیده از روز هشتم آبان ماه ۸۵ در گالری های موزه هنرهای معاصر تهران به تماشا گذاشته خواهد شد.