هنرمند ترک برگزاری چهارمین دوسالانه نقاشی معاصر جهان اسلام را بهترین فرصت برای شناخت و سنجش ارزش‌های جهانی فرهنگ و هویت جوامع اسلامی ارزیابی کرد.

روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری صبا اعلام کرد تونکای تاپکو که در این دوسالانه حضور دارد، با اشاره به اینکه آثار هنری آن از درون فرهنگ جوامع برمی خیزد و با ارزش های جهانی پیوند می خورد خاطرنشان کرد: "هنرمندان مسلمان در این عرصه گسترده از مشارکت می توانند به کشف و دریافت و ثبت ارزش های جهانی فرهنگ و سنت خود دست یابند." این استاد دانشگاه تاکید کرد: "هنرمندان جوامع اسلامی باید از امکان عرضه آثار خود در یک منظر جهانی در جهت تبیین و تجلی هویت فرهنگی اسلام در دنیای معاصر بهره گرفته و آثارشان را در نسبت با این هویت میراث عظیم معنوی، عرضه کنند." وی با ابزار امیدواری گفت: "این دوسالانه اعتبار و اهمیتی واقعی در جهان اسلام کسب کرده و موجب برقراری پیوند میان هنرمندان مسلمان از طریق سازمان ها و محافل هنری سراسر جهان گردیده و آن را در سطحی وسیع بازتاب می دهد."

۳۵ هنرمند از کشور ترکیه ۱۸۳ اثر خود را برای چهارمین دو سالانه نقاشی معاصر جهان اسلام، ارسال کردند. این دوسالانه پائیز امسال در موسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می شود.