اولین جشنواره معرفی پایان نامه های برتر دانشجویی سال ۱۳۸۴ در رشته هنر با معرفی برگزیدگان و اهدای لوح تقدیر و سکه به آنها توسط معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر برگزار شد.

در ابتدای این جشنواره که با حضور مسوولان فرهنگستان هنر ، استادان رشته های هنری ، دانشجویان و علاقه مندان برگزار شد ، حسن بلخاری عضو هیات علمی فرهنگستان نیز فقدان یا فقر پژوهش های عمیق هنری را یکی از معضلات جامعه هنری و دانشگاهی کشور عنوان کرد و افزود: کشور ما به عنوان یک کشور شرقی و تولیدکننده هنر به دلیل باور تاریخی اندیشه صنعتی برای هنر، همیشه فاقد اندیشه عمیقی که به نقد هنر بپردازد بوده است چرا که باورها همیشه بر کاربردی بودن ، صناعی و یدی بودن آن توجه داشته است.

به گزارش روابط عمومی فرهنگستان هنر، وی در گزارشی به روند برگزاری و انتخاب این پایان نامه ها اشاره کرد و گفت : حدود ۵۰ پایان نامه سال گذشته به اداره کل پژوهش های بنیادی فرهنگستان هنر رسید که از این میان ، ۶ پایان نامه به مرحله نهایی انتخاب رسیدند. در ادامه مهدی حسینی به عنوان نماینده استادان پیرامون مختصات و مسائل پژوهشی پایان نامه ها گفت : امروزه نسل جوان و دانشجوی ما بر نسل کهنسال ، افضل و آماده ورود به فضاهای آموزش عالی هستند آنها در محیطهای دانشگاهی برای هر پژوهشی چه در قالب کتاب چه مقاله و چه پایان نامه همیشه در اولین قدم با معضل منابع رو به رو هستند. گفتنی است در پایان این جشنواره دانشجویان و پایان نامه های برتر معرفی و جوایز ویژه ای نیز در این زمینه به ایشان اهدا شد.