آفتاب

احتمال وقوع سیل در تهران جدی است

با توجه به اینکه در شهر تهران ۱۲ حوزه آبریز بالا دست مسلط بر آب و ۱۴ کیلومتر نوار مولد سیل از دارآباد تا غرب دره فرح زاد وجود دارد ، بنابراین خطر وقوع سیل با قدرت تخریب بالا کمتر از وقوع زلزله مخرب در تهران نیست.

کد N218530

وبگردی