با توجه به اینکه در شهر تهران ۱۲ حوزه آبریز بالا دست مسلط بر آب و ۱۴ کیلومتر نوار مولد سیل از دارآباد تا غرب دره فرح زاد وجود دارد ، بنابراین خطر وقوع سیل با قدرت تخریب بالا کمتر از وقوع زلزله مخرب در تهران نیست.

رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان تهران افزود: در صورت بارندگی بلند مدت در تهران ، به لحاظ سطح صیقلی شهر و شیب شهر و ایجاد روان آب جوی در سطح شهر بعد از هر بارندگی ، احتمال خطر پذیری تهران ناشی از سیل بسیار جدی است زیرا تراکم نفر در سطح در تهران بسیار بالاست. علی جهانبشخی در رابطه با برنامه های ستاد حوادث غیر مترقبه استان تهران برای کاهش خسارات ناشی از سیل یادآور شد: در این زمینه برای اطمینان از عبور سیلاب از طریق مسیل ها ، همه ساله در تهران برنامه هایی نظیر هشدار در زمینه لایروبی مسیل ها ، رودخانه ها و کانال ها ، تنقیه پل ها ، دسترسی به تجهیزاتی برای مقابله با آب گرفتگی و تخلیه آب های سطحی در تهران به کار گرفته می شود اما امسال باید این برنامه ها به طور جدی تر دنبال شده و اجرا شود.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه بخش اعظم مراکز شهری تهران دستخوش تغییرات فیزیکی شده است ، بنابراین توجه بیشتر به اطمینان از عبور سیلاب از مسیل ها باید بیش از پیش مد نظر مسئولان شهری قرار گیرد.