سایت اینترنتی نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت به نشانی www.resistatt.ir راه اندازی شد.

روابط عمومی جشنواره هنرهای تجسمی مقاومت با اعلام این خبر افزود: در این سایت فهرست کامل آثار منتخب و هیاتهای انتخاب و داوری و آثار راه یافته به نخستین نمایشگاه هنرهای تجسمی مقاومت معرفی خواهد شد.