هنرمندان ۴۷كشور جهان در نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران شركت می كنند. دبیرخانه نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران از حضور ۳۵۵ نفر از هنرمندان مجسمه ساز داخلی و خارجی در نخستین سمپوزیوم مجسمه سازی تهران خبر داد. از این تعداد ۱۸۰ اثر متعلق به هنرمندان خارجی و ۱۷۵ اثر مربوط به هنرمندان داخلی است. نخستین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران به همت سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران، اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد و در پایان از برگزیدگان نهایی تقدیر شده و جوایزی نفیس به آنها اعطا می شود.