پنج هزار متر مربع به فضای نمایشگاهی كشور افزوده می شود. با الحاق یك هزار و ۴۰۰ متر مربع زمین در مجاورت موزه هنرهای معاصر فلسطین، بنایی با حدود پنج هزار متر مربع زیربنا احداث می شود تا بزرگترین موزه هنر معاصر جهان اسلام در تهران راه اندازی شود.

طراحی معماری این زمین كه در حدفاصل موزه هنرهای معاصر فلسطین در خیابان طالقانی، خیابان برادران شهید مظفر، تقاطع بزرگمهر با سفارت فلسطین در ایران واقع شده است، توسط مهندس میرحسین موسوی اجرا خواهد شد. هزینه این پروژه در متمم بودجه سال جاری به تصویب رسیده است و پیش بینی می شود حداكثر تا هشت ماه آینده به سرانجام برسد.