نمایشگاه عكس مهدی وثوق‌نیا با عنوان «به یادگار من ای عكس جاودانی باش»از اول آذرماه در عكس‌خانه شهر به نمایش گذاشته می‌شود.در این نمایشگاه آثار مهدی وثوق‌نیا به مدت ۲۰ روز به دیوار عكس‌خانه شهر خواهد رفت.

همچنین در نگارخانه دی نمایشگاهی از آثار نقاشی محمد رحیمی از فردا افتتاح خواهد شد كه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان است و پس از آن از روز ششم آذرماه آثار نقاشی نصرت‌الله مسلمیان به روی دیوار این نگارخانه خواهد رفت.

در نگارخانه سیحون نیز از روز گذشته نمایشگاهی با عنوان «نمداتور» برپا شده است كه آثار كاریكاتور داوود شهیدی را دربرمی‌گیرد این نمایشگاه تا دوم آذر ادامه دارد و پس از آن این نگارخانه از روز جمعه دراختیار نقاشی‌های مهناز رضازاده‌فر قرار خواهد گرفت.

در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان نیز از امروز نمایشگاه بین‌المللی تصویرگری با عنوان «فیل و ...» افتتاح خواهد شد.

نمایشگاه عكس نجف شكری با عنوان «سی،فا»نیز در نگارخانه ماه‌مهر برپاست كه تا ۵ آذرماه ادامه دارد.