این نمایشگاه كه با همیاری مناطق ۲۲ گانه سازمان زیباسازی شهرداری تهران برپا می‌شود،بخش‌های مختلفی از جمله نقاشی،گرافیك،مبلمان شهری،مجسمه‌سازی و... را دربرمی‌گیرد. این نمایشگاه فردا ساعت ۹ صبح افتتاح خواهد شد و به مدت ۴ روز ادامه خواهد داشت. در این نمایشگاه، علاوه بر دستاوردهای سازمان زیباسازی، برخی از آثار تجسمی هنرمندان در بخش‌های مختلف نیز به نمایش گذاشته می‌شود.