محمدباقر آقامیری، رئیس انجمن نگارگران، درباره ششمین دوسالانه نگارگری ایران گفت: "این دوسالانه را می توان به لحاظ کیفیت در رده مطلوب ارزیابی کرد. با وجود کاستی ها و کمبودهای انجمن نگارگران، به همت موزه هنرهای معاصر و مدیر کل هنرهای تجسمی ششمین دوسالانه با دو سال تاخیر به خوبی برگزار شد." وی در ادامه افزود: "یکی از محاسن این دوسالانه زدودن هاله فراموشی از چهره و آثار نگارگرانی است که امروز یا دیگر در میان ما نیستند یا به هر دلیل از دنیای نقاشی فاصله گرفته اند. همچنین در این نمایشگاه شاهد آثار هنرمندان جوان نیز بودیم که در حیطه نگارگری به ترکیب ها و تکنیک های تازه ای دست یافته اند و می توانند آینده نقاشی ایران را به گونه دیگری رقم زنند."

رئیس انجمن نگارگران که در ششمین دوسالانه نگارگری سه اثر ارائه کرده در توضیح بیشتر آثار خود گفت: "یکی از این تابلوها ظهر عاشورا نام دارد که برگرفته از تابلو استاد محمود فرشچیان و به نوعی حس و حال من نسبت به این واقعه است. تابلو دیگر بر مزار شهید نام دارد و اشاره به زندگی واقعی خواهرزاده من است. در اثر سوم نیز تصویری روحانی از ظهور امام زمان (عج) را نشان داده ام و با کمک فضاسازی نقاشی ایرانی و المان های نگارگری توانستم گلی را دور شمشیر ایشان ترسیم کنم." آقامیری درباره مجموعه ای از نگارگری های شاهنامه شاه طهماسب نیز تصریح کرد: "این تابلوها از زمان صفویه به ما رسیده و به شاه طهماسب تعلق دارد. جالب است بدانید این تابلوها تا مدت ها توسط فروشندگان داخلی به خارج کشور ارسال می شد و تازه مدتی است به همت موزه هنرهای معاصر دوباره به ایران بازگردانده شد. آثار نگارگری شاهنامه شاه طهماسب از نهایت نقاشی ایرانی برآمده و میلیاردها دلار ارزش جهانی دارد."

این هنرمند گفت: "آثاری از این دست همواره این مطلب را یادآوری می کنند که پیشینه هنری ایران قدمتی پربار و پرارزش داشته، از این رو ارگان هائی چون وزارت علوم و ارشاد باید زمینه ای برای احیا و توسعه نقاشی های ایرانی در دانشگاهها و بسط آن در سایر کشورهای جهان نیز فراهم کنند." وی درباره حضور زنان نگارگر در ششمین دوسالانه نگارگری نیز خاطرنشان کرد: "مسلما حضور هنرمندان زن همواره باعث خوشحالی است. وقتی بانوان ایرانی نقاشی سنتی را دریافته و محور فعالیت های خود را بر آن متمرکز کرده اند، قطعا در آینده هنر نقش مهمی خواهد گذاشت. گرچه مردان نگارگر نیز اگر به واسطه گرفتاری های روزمره شان نبود می توانستند همپای زنان به ارائه اثر بپردازند."

رئیس انجمن نگارگران در پایان گفت: "امروز به تمام هنرجویان نگارگری توصیه می کنم حتما در زمینه های ادبیات، عرفان و تاریخ هنر به مطالعه بپردازند تا بتوانند با دیدی گسترده آثاری زیبا و بیاد ماندنی خلق کنند. زیرا نگارگری ایران همواره دارای کارایی چندجانبه بوده و می شود آن را در شاخه های مختلفی چون طراحی پارچه، معماری و کاشیگری به کار گرفت."