در این جشن که با سخنرانی مرتضی گودرزی ، رئیس پژوهشگاه هنر همراه بود، وی با تاکید بر اهمیت اقتصاد هنر گفت : متاسفانه سطح بالایی از افراد حرفه ای و هنرمند ما وضعیت مالی مطلوبی ندارند و اقتصاد هنر ما در عرصه هنرهای تجسمی نیز بغرنج تر از دیگر هنرهاست.

به گزارش فارس ، مرتضی گودرزی در ادامه از طرح بورس آثار هنری به شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد وگفت : این طرح به شورا ارائه شده است که اگر مورد موافقت واقع شود ، اتفاق بزرگی در عرصه هنرهای تجسمی ایران خواهد بود. در ادامه مراسم ، مسعود سپهر ، گرافیست و استاد دانشگاه گفت : امروز از صاحبان بسیاری از آثار ۵۰ سال اخیر بی اطلاع هستیم و نمی دانیم خالق نشانه هایی که در این ۵۰ سال استفاده می شده که بوده است.

در ادامه این مراسم ، جلال ذوالفنون به اجرای قطعاتی در مایه شور و ابوعطا پرداخت که با استقبال مخاطبان همراه شد و پس از آن کیک تولد اولین کتاب سیاه ایران بریده شد. کتاب سیاه ، بانک اطلاعات هنرمندان تجسمی ایران ، در ۵ هزار نسخه ازسوی شرکت کتاب سیاه و با حمایت مادی و معنوی هنرمندان ایران تهیه شده است.