در این نمایشگاه ۵۰ اثر از این هنرمند که نمایان گر شیوه نگارگری معاصر ایرانی است و با گواش ، آبرنگ ، آکریلیک و طلا اجرا شده ، به نمایش درآمده است.