قرار است این دو هنرمند از ۲۶ آبان ماه جاری، در دو سالن جداگانه نگارخانه ماه هر كدام حدود ۲۰ اثر آبرنگ، آكرلیك، رنگ روغن و كلاژ را در ابعادی بزرگ عرضه كنند. ابراهیم جعفری به ایسنا گفت: «همه آثارم با یك نخ به هم متصل شده اند؛ او این اتصال را ناشی از سفارشی نبودن كارهایش می داند.»

وی نخستین نمایشگاهش را در سال ۱۳۴۲ با كمك و حمایت محسن وزیری مقدم (قدیمی ترین نقاش مدرنیست ایران) اطراف پارك شهرداری تهران - پارك دانشجوی كنونی - برپا كرد؛ تا سال ۱۳۶۸ هیچ نمایشگاه انفرادی نداشت، اما آن سال با همراهی زنده یاد اصغر محمدی، در تدارك شركت در بی ینال فرانسه، نمایشگاه دو نفره ای برپا كردند. سال ۱۳۷۷ نیز به اصرار لی لی گلستان نمونه هایی از آثارش را به گالری گلستان برد.

او تأكید دارد، با نمایش خلق یك اثر نقاشی یا ارائه شعرهایش، جست وجوهای خود را نمایش نمی دهد، بلكه یافته هایش را عرضه می كند. جعفری خطاب به هنرمندان جوان و دانشجویان هنر یادآوری كرد كه او ۳۰ سال پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه، نخستین نمایشگاه انفرادی اش را برپا كرده است؛ آنها نیز برای ارائه نمایشگاهی كارهایشان عجله نكنند. به گمان وی، تفاوت عظیم میان او و سارا، ویژگی این نمایشگاه و آثار آنهاست. به همین دلیل نمایشگاه آنها «دو نگاه» نامگذاری شده است. جعفری عاشق ساز و آواز بوده، اما گویا پدرش، وی را از این كار منع كرده است؛ می گوید: ۵۰ سال آوازهای نخوانده ام را خواب و بیدار خط خطی كردم، بی آنكه خطی به دیوار جهان كشیده باشم. نمایشگاه دو نگاه تا هفتم آذر ماه دایر خواهد بود.