این هنرمند معاصر تعدادی از آثار نقاشی و طراحی خود را در گالری هما به معرض نمایش می گذارد. اشیاء، حیوانات و فیگورهای وی همواره در طول برگزاری نمایشگاههای مختلف مضامین اصلی کارهایش را تشکیل داده اند. اتاق و اتمسفر زندگی یک کودک مضمون اصلی نقاشی های حقیقت شناس در نمایشگاه اخیر است که جمعه ۱۹ آبان افتتاح می شود به مدت یازده روز ادامه خواهد داشت. علاقمندان می توانند برای بازدید از این آثار از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به ولی عصر، بالاتر از نیایش، کوی رحیمی (چهرازی)، پلاک ۲۷ مراجعه کنند.