آثار این نقاش پیشرو كه متعلق به دهه ۴۰ است از عید فطر رونمایی شده و قرار است تا نیمه فروردین ماه ۸۶ در معرض دید علاقه مندان به هنر نقاشی باشد. محصص هنرمند آوانگاردی است كه گفته می شود آنقدر پیشرو بود كه هیچ كس نتوانست ادامه دهنده راه او باشد. آثار این نقاش را گرچه تحت تأثیر پیكاسو می دانند، اما منتقدان اذعان می دارند نقاشی ها و مجسمه هایش بی شك از روحیه یك نقاش ایرانی خبر می دهند.مسئولان مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران قصد دارند پس از نمایشگاه آثار محصص، نمایشگاه آثاری از پابلو پیكاسو برگزار كنند.

پیشتر قرار بود آثار بهمن محصص به موزه هنر ملل كاخ ملت مجموعه سعدآباد برای نمایش امانت داده شوند، اما این موزه از برپایی این نمایشگاه منصرف شد.آثار محصص در اوایل دهه ۴۰ در بی ینال های ونیز، پاریس، سائوپائولو و تهران به نمایش درآمد.این نقاش ۷۶ سال سن دارد.