در این همایش ۳ روزه که از ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه برگزار می شود ، جمعی از صاحب نظران و پژوهشگران به ایراد سخنرانی می پردازند و میزگردهای تخصصی نیز درخصوص موضوع همایش برگزار خواهد شد.