چهارمین جشن تصویر سال و سومین جشنواره‌ی فیلم تصویر هنرمند ، عصر روز دوشنبه پانزدهم آبان‌ماه در خانه‌ی هنرمندان ایران افتتاح شد. از امروز تا بیست‌و‌ششم آبان‌ماه ، نگارخانه‌های ممیز و میرمیران ، تالار استاد انتظامی و تالارهای بتهوون ، ناصری و امیرخانی خانه‌ی هنرمندان ایران میزبان شما در بزرگ‌ترین گردهمایی تصویری ایران است.