آئین نکوداشت مفاخر هنرهای تجسمی هفته آخر خرداد با هدف قدرشناسی جامعه از مفاخر هنری و معرفی همت های عالی هنری به نسل جوان و در راستای تکریم بزرگان و پیشکسوتان عرصه هنر از سوی معاونت هنری سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران برگزار می شود.

این آئین در نظر دارد اولین نکوداشت خود را به استاد حسن اسماعیل زاده نقاش پیشکسوت قهوه خانه ای اختصاص دهد. استاد حسن اسماعیل زاده معروف به چلیپا در سال ۱۳۰۳ در شهر زنجان متولد شد. وی شاگرد مرحوم استاد محمد مدبر نقاش خانه سادات بود. اسماعیل زاده طراحی را نیز نزد استاد آشتیانی فراگرفت و در حال حاضر به دلیل ضعف بینایی در منزل به طراحی مشغول است.