این نمایشگاه كه پرتره كسانی هم چون " جك نیكلسون" ، " آنجلینا جولی" و " بیل كلینتون" را بر دیوارهایش آویزان كرده است ، " مارتین شولر ، نمای نزدیك " نام دارد و مصادف است با انتشار كتابی به همین نام كه آثار شولر را طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ در بر می‌‏گیرد.

آثار این عكاس به خاطر صراحت در ارائه شخصیت سوژه و نور پردازی خاص مورد توجه قرار گرفته است.

او از سال ۱۹۹۹ تاكنون عكاس قراردادی نشریه " نیویوركر " است و در آثار او تاثیر هنرمندان آلمانی و معلمان وی به خوبی مشاهده می شود.

" دیوید رمنیك " ، سردبیر نشریه " نیویوركر" ، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه درباره كارهای شولر گفت : او به صورت هایش حضوری انسانی داد و بعد جدیدی كه مخاطب را به خود جلب می كند . شولر نمی گذارد كسی از كنار این كله های گنده به راحتی رد شود ، خواه سوژه مشهور باشد و خواه ناشناس . در پرتره‌‏های شولی چیزی را می بینیم كه علت وجودی یك پرتره به شمار می رود.

لازم به ذكر است ، نشریه " آمریكن فوتو " او را یكی از ۱۰۰ نفر برتر حوزه عكاسی دانسته و فقط در سال گذشته ، نامش در بیش از ۱۰۰ نشریه بین المللی ذكر شده است.

شولر اهل آلمان است ، اما در نیویورك زندگی می كند.