این سه پرتره كه سال ۱۹۸۰ و زمانی كه "بیكن" ۷۱ ساله بود، كشیده شد. قرار است روز ۲۲ ژوئن( اول تیر) در بازار كریستی لندن به حراج گذاشته شود، قیمتی كه برای خرید این تابلو تخمین زده شده ۵/۵ میلیون پوند است.لازم به ذكر است، این پرتره تا به حال در معرض دید عموم قرار نداشته و روز حراج نخستین روز نمایش آن در مكانی عمومی است.

پرتره مذكور را "بیكن" زمانی طراحی كرد كه درگیر مساله پیری ، افزایش سن و جاودانگی شده بود. این پرتره راهی است كه شاید برای جاودانگی اش برگزیده باشد، به ویژه اینكه طی دهه قبل از آن چندین تن از دوستانش مردند و ترس از مرگ و فراموش شدن بیشتر به سراغ او آمد .یكی از دوستان او به نام "جورج دایر" نیز، سال ۱۹۷۰ خودكشی كرد. "بیكن" از "جورج" پرتره ای كشیده بود كه سال گذشته به قیمت ۹/۴ میلیون پوند فروخته شد."بیكن" اغلب در آثارش به مضامین مرگ و فرسودگی پرداخته و شاید بیش از هر چیز به خاطر پرتره هایش به شهرت رسیده است.

در ضمن سه گانه پرتره "بیكن" به عنوان بخشی از حراج هنر معاصر و پس از جنگ كریستی به فروش گذاشته می شود.در این مجموعه تابلو سرخپوست امریكایی، "اندی وارهول" نیز به حراج گذاشته می‌‏شود.

قیمتی كه برای فروش كل مجموعه تخمین زده شده ۲۱ میلیون پوند است.