نمایشگاهی از آثار هنرمندان نقاش دهه‌های ۴۰ از ۲۱ خردادماه جاری در محل نگارخانه‌ی ممیز خانه‌ی هنرمندان ایران برپا خواهد شد.

این نمایشگاه گروهی نقاشی را انجمن هنرمندان نقاش ایران تدارك دیده است كه تا ۳۱ همین‌ماه برپا خواهد بود.

بنا بر این گزارش، قرار است ساعت ۱۷ روز ۲۲ خرداد نیز نشستی با محور نقاشان دهه‌ی چهل ایران در محل خانه‌ی هنرمندان برپا شود.

هنرمندانی چون سهراب سپهری، صادق تبریزی، چنگیز شهبق، هانیبال الخاص، منوچهر صفرزاده، محمد احصایی، مرتضی ممیز، ابوالقاسم سعیدی، بهمن محصص، منصوره حسینی، پرویز تناولی، ژازه طباطبایی و... از جمله هنرمندان شاخص این دهه به‌شمار می‌روند.

دهه‌ی ۴۰ یكی از دوره‌های مهم، پربار و شكوفا در تاریخ هنرهای تجسمی ایران به‌شمار می‌رود كه هنرمندانش آغازگر جنبش هنر مدرن در ایران بودند.

نشست نقد و بررسی آثار هنری این دوره‌ی مهم هنری، با حضور مسعود عربشاهی، سیراك ملكونیان و غلامحسین نامی همراه است.