نمایشگاه با عنوان "انسان معاصر و دو پیكر" با نمایش آثار نقاشی، حجم، مجسمه، ویدیوآرت و چیدمان، از امروز شنبه ششم خردادماه در این شهر گشایش یافت. این نمایشگاه با آثاری عموما انتزاعی از هنرمندانی چون محمدابراهیم جعفری، جعفر بانگیز، منیژه صحی، حسین خسروجردی، صادق تبریزی، علی ذاكری، رزیتا شرف جهان، معصومه مظفری، الهه مقدمی، علی فرامرزی، رضا قره‌باغی، ژینوس تقی‌زاده و... همراه و تا ۳۱ همین ماه برپاست.

نمایشگاه هنر معاصر، كار مشترك و حاصل هم‌كاری انجمن نقاشان و مجسمه‌سازان ایران بوده كه در پی فراخوان عمومی به هنرمندان عضو انجمن‌های یادشده، تدارك دیده و هر هنرمندی دست كم دو اثر حجمی یا نقاشی ارایه كرده است.