در این نمایشگاه ۵۸۷ قطعه سرامیك ساخته شده از خاك سفید و رس از آثار۴۳ هنرمند سفال ساز به همراه آثار هنرمندان عباس قابچی و مرحوم احمد قابچی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا ۶ خردادماه در خانه علوی در خیابان شمس تبریزی این شهر برای بازدید علاقمندان دایر