بسیج طلاب و روحانیون آذربایجان شرقی در فراخوانی كه به همین مناسبت منتشر كرده اعلام كرده است كه هنرمندان نقاش می توانند آثار خود را در این زمینه حداكثر در اندازه ۵۰ در ۳۵ و نویسندگان نیز مقالات خود را تا دهم تیرماه سال جاری حداكثر در ۲۰ صفحه به حوزه بسیج طلاب و روحانیون آذربایجان شرقی ارسال كنند.

آثار منتخب نقاشی در نمایشگاه راوی ۶ به نمایش گذاشته شده و مقالات منتخب نیز در ویژه نامه راوی ۴ به چاپ خواهد رسید. ضمن اینكه به نفرات اول تا سوم هر رشته نیز هدایای نفیسی از سوی بسیج طلاب اهدا خواهد شد.