این نمایشگاه ۱۸۰ اثر نقاشی با موضوع حماسه عاشورا را در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

این آثار مربوط به همایش نقاشان شمالغرب كشور است كه در سال ۸۴ و فروردین ۸۵ در تبریز ، مراغه و جلفا توسط حوزه هنری برگزار شده بود.