هم‌زمان با بزرگداشت حكیم ابوالقاسم فردوسی، نمایشگاه نقاشی از آثاراین دو هنرمند فقید در مشهد برپا شد. هفت تابلوی نقاشی استاد جواد حمیدی، هفت خوان رستم را نمایش می‌داد. هم‌چنین هم‌زمان با این روز، بیست‌وهشتمین نمایشگاه نقاشی اكسپرسیونیزم انتزاعی پروانه عارف، برگرفته از وقایع و اساطیر شاهنامه در نگارخانه‌ی میرك این شهر نیز افتتاح شد.

نوزده اثر به‌نمایش درآمده در این نمایشگاه برگرفته از شاهنامه‌ی فردوسی است كه ۱۰ تای آن‌ها مربوط به وقایع شاهنامه، از جمله كشته‌شدن دیو سپید توسط رستم، عبور سیاووش از آتش، كشته‌شدن اسفندیار به‌دست رستم، نبرد رستم و سهراب؛ نه اثر دیگر درباره‌ی حكیم توس و طرح‌هایی از مجسمه‌های اوست. گفت كه درست است كه نخستین هدف اكثر هنرمندان از برگزاری نمایشگاه، ترویج فرهنگ زیباسازی است، اما هدفش از برگزاری این نمایشگاه شناساندن شاهنامه برای عموم با زبانی گویا است.