این هنرمند كه رشته اصلی او معماری است و تاكنون تجربه برگزاری ۳۰ نمایشگاه گروهی و ۱۲ نمایشگاه انفرادی را داشته ، این بار نسبت به برگزاری نمایشگاه نقاشی و نقاشی خط اقدام كرده است.

بنابراین گزارش ، نمایشگاه مذكور همه روزه از ساعت۱۷ الی ۲۱ در محل نگارخانه " پاسارگاد ، در خیابان دولت- چاره راه قنات- جنب داروخانه اكسیر - كوی سلمی- كاشی ۲۶ برپاست.