تابلوی "دورا مار با یك گربه"، در جریان حراجی مهم بهاره‌ی آثار هنری امپرسیونیست و مدرن در نیویورك به خریداری ناشناس فروخته شد. این تابلو تقریبا دو برابر قیمت تخمینی‌اش ‌فروش رفت.

گاردین نوشته است كه تابلوی پسری با پیپ‏، اثر همین هنرمند، اردیبهشت‌ماه سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۰۴ میلیون دلار فروش رفت و در رده‌ی اول گران قیمت‌ترین تابلوی فروخته شده در این حراجی قرار گرفت.

پیكاسو در جریان ۹ سال آشنایی با دورا مار چندین بار پرتره‌ی وی را كشید. این آشنایی از سال ۱۹۳۶ یعنی زمانی كه دورا مار در آستانه‌ی پیدا كردن شهرت به‌عنوان یك عكاس سورالیست بود‏، شروع شد.

این دو هنرمند خیلی زود به هم‌كارانی نزدیك تبدیل شدند و مار سراسر اواخر دهه‌ی ۱۹۳۰ و اوایل دهه‌ی ۱۹۴۰ هم چنان در كنار پیكاسو ماند و وی را در خلق چندین اثرش از جمله شاهكار "گرونیكا" یاری كرد.

تابوی "دورا مار با گربه" در سال ۱۹۴۱ یعنی چند سال قبل از جدایی آن‌ها كامل شد. این تابلو كه از سوی حراجی سوتبای به‌عنوان یكی از چشم‌گیرترین پرتره‌های پیكاسو از دورا مار توصیف شده است‏، این زن را در حالت نشسته روی صندلی با یك گربه‌ی كوچك نشان می‌دهد.

توبیاس میر‏‏، مسوول این حراجی گفت: زمانی كه رقم این تابلو از مرز ۶۵ میلیون دلار گذشت، بسیار شگفت‌زده شدم.

وی افزود: از زمان فروش انرژی حاكم بر فضای حراجی بسیار سنگین بود. درخواست خرید این تابلو بسیار شفاف و قوی بود. خریدار این اثر هم‌چنان ناشناس باقی ماند‏‏، اما با حضور در پشت سالن فروش‏، چندین درخواست كننده‌ی این تابلو را مغلوب كرد. سایر آثاری كه در حراجی سوتبای به فروش رفتند شامل دو تابلو از مونه و رنوار بودند.

این دو تابلو كه به ترتیب "كنار مونته كارلو" و "گل‌ها و میوه‌ها" نام داشتند‏، موضوع مباحث زیادی بودند، چرا كه آن‌ها جزو دارایی‌های "دنیس كوزولووسكی"، تاجر بدنام روسی بودند. حراجی سوتبای هم‌چنین ركورد جهانی جدیدی برای تابلویی از ماتیس ثبت كرد. این تابلو ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار فروش رفت.

تابلوی یادشده در سال ۱۹۲۷، یعنی در سالی كه ماتیس به شدت خود را درگیر كار با رنگ كرده بود، خلق شده است.