به نقل از منابع خبری اینترنتی، هادزی استاد برجسته‌ی مطالعات بصری و محیطی در دانشگاه هاروارد بود؛ وی سال ها در این دانشگاه به‌تدریس مجسمه‌سازی و چاپ ‌پرداخت.

هادزی به‌ویژه برای آثار نیمه‌انتزاعی‌اش كه از برنز و سنگ ساخته شده و اغلب ارجاعاتی به تم‌های كلاسیك دارند، شهرت دارد.

آثار سفارشی وی شامل omphalos در میدان هاروارد؛ thermopylae در ساختمان فدرال جان اف.كندی در بوستون و شاید حایز اهمیت‌ترین آن‌ها مجسمه k .۴۵۸ the tlunt در لابی سالن «آوری فیشر» در مركز لینكلن در نیویورك باشد.

هادزی در سال‌های ۱۹۵۶، ۱۹۵۸ و ۱۹۶۲ به‌عنوان نماینده‌ی آمریكا در فستیوال ونیز شركت كرد. او عضو آكادمی هنر و ادبیات آمریكا و آكادمی طراحی ملی بود و در سال ۱۹۷۸ به‌عنوان عضو آكادمی هنرها و علوم آمریكا انتخاب شد.

آثارش در مجموعه‌های بسیاری از موزه‌ها از جمله موزه هنرمدرن، موزه‌ی ویتنی، موزه‌ی گاگنهایم درنیویورك، موزه‌ی هیرشهورن، باغ مجسمه در واشنگتن و موزه‌ی هنرهای زیبا در بوستون جای دارند.