وی از امروز ۳۲ اثر تازه‌اش را كه به‌رغم سوی كم بینایی‌اش، طی یك‌سال گذشته در ایتالیا خلق كرده است، به نگارخانه‌ی " پرواز" شهر یزد ‌برده است.

این نمایشگاه به‌دعوت دانشكده‌ی هنر و معماری یزد در این شهر تدارك دیده شده و با سخنرانی وزیری مقدم و نشست گفت و شنود مدرسان و دانشجویان این دانشگاه همراه است.

هم‌چنین قرار است ۲۴ اردیبهشت‌ماه جاری همین آثار را در نمایشگاهی پنج روزه، در گالری دی - تهران - به‌نمایش درآورد.

وزیری تاكنون بیش از ۵۰ نمایشگاه در نقاط مختلف دنیا برپا كرده و از نخستین شركت‌كنندگان ایرانی بینال ونیز به‌شمار می‌رود. نگارخانه‌ی "پرواز" در مجتمع فرهنگی هنری جنوب شرق یزد، واقع است.