حسین خسروجردی از هنرمندان عرصه تجسمی با بیان این مطلب درباره برگزاری دوسالانه های هنرهای تجسمی گفت: دوسالانه های گرافیك، كاریكاتور و تصویرسازی دوسالانه های موفق تری نسبت به دیگر دو سالانه ها بودند چون بین المللی هستند و اجرای ساده تری دارند.

وی درباره بین المللی شدن سایر دوسالانه ها گفت: دوسالانه های گرافیك و كاریكاتور و تصویرسازی كه به صورت بین المللی برگزار می شوند، برای جابه جایی، بیمه اثر و ... دردسر كمتری دارند ولی برای بین المللی شدن دوسالانه هایی نظیر نقاشی، مجسمه سازی و ... نیازمند سرمایه گذاری كلان و پشتوانه های ارزی هستیم تا اگر به طور مثال كارهای اصل نقاشان معاصر دنیا به ایران حمل شد دچار مشكل نشوند.

وی با اشاره به نقش رسانه ها تأكید كرد: تا زمانی كه رسانه های گروهی ما اهمیت این دوسالانه ها را درك نكرده باشند كه به مراتب مهمتر از جشنواره های سینمایی است برگزاری دوسالانه ها در حد مجموعه ای تخصصی محدود به افراد متخصص باقی می ماند و نقش اجتماعی آن كه وزیر ارشاد هم نگران آن هستند پررنگ نخواهد بود.

وی افزود: اگر توجه و اهمیت لازم از سوی رسانه ها و مسؤولین به این دوسالانه ها معطوف شود و هزینه های لازم آن برآورده شود، بدون شك ما از جمله كشورهایی هستیم كه با پتانسیل بسیار قوی در حوزه هنرهای تجسمی در سطح دنیا می توانیم حضور داشته باشیم.

و می توانیم تهران را پایتخت هنرهای تجسمی خاورمیانه معرفی كنیم.