در این نمایشگاه كه آثار ۷۵ هنرمند از كشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی نمایش داده می شود، آثاری از پرویز تناولی، شیرین نشاط، حسن مسعودی، فرهاد مشیری و خسرو حسن زاده نیز قرار خواهند داشت.

در نمایشگاه «كلمه در هنر خاورمیانه» به هنر معاصر در خاورمیانه تمركز شده و موضوع هایی هویتی، سیاسی و میراث متنوع هنری منطقه را در بر می گیرد.

این نمایشگاه ۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز جهانی موزه و میراث فرهنگی گشایش می یابد.