تابلوهای نقاشی "گوستاو كلیمت" از موزه های وین به زادگاه اصلی شان امریكا باز می گردند.این آثار بیش از ۶۰ سال پیش و طی جنگ جهانی دوم توسط نازی ها از آمریكا خارج شدند.این پنج تابلو كه ارزش مجموع آنها به ۱۰۰ میلیون دلار می رسد به "ماریا آلتمن" باز گردانده می شوند.در این تابلوها دو پرتره مشهور از "آدل بلاش بائور" نیز وجود دارند. دولت اتریش در خصوص برگرداندن این تابلوها گفت: قیمت آنها گران تر از آنی است كه دولت قادر به خرید آنها باشد.تابلوهای مذكور تا به حال در موزه بلودر بوده اند، اما از این پس در موزه هنرهای لوس آنجلسی كانتی در كالیفرنیا به نمایش گذاشته می شوند.

لازم به ذكر است، این نقاشی ها مدت های مدید موضوع نزاع خانواده "‌‏آلتمن" و دولت اتریش بوده است. خانواده "آلتمن" اغلب از سهام داران بزرگ اتریش بودند، اما در زمانی جنگ حساب بانك های سوئیسشان خالی شد.