اگر یك صدم از یك درصد بودجه ای كه برای خرید آثار هنری اختصاص داده شود تحول هنری در تمام شاخه های هنری ایجاد خواهد شد و ایران به یكی از اكسپوهای بزرگ منطقه تبدیل می شود."علی فرامرزی "مدیر گالری فرامرزی در گفتگو با خبرنگار گروه هنر ایلنا، در خصوص وضعیت فروش آثار هنری در سال ۸۴ گفت: ما در این سال، فروش موفقی نداشته ایم و علت این امر شاید تغییر و تحولات اجتماعی باشد كه همیشه بر خرید آثار هنری تاثیر گذار بوده است ، فروش رفتن آثار هنری نیاز به ثبات اقتصادی و ثبات روانی جامعه دارد. به طور طبیعی هر تحول اجتماعی این شرایط را متزلزل می كند و به آن شوك وارد می سازد. تا اینكه شرایط جدیدی تثبیت شود و روی خرید آثار هنری اثر بگذارد.

مدیر گالری فرامرزی در ادامه توضیح داد:‌‏ فروش آثار هنری در سال ۸۴، نسبت به سال گذشته (۸۳) كه اكسپو (خرید آثار هنری توسط دولت) هم درآن برگزار شد، بسیار ضعیف بوده است؛ این در حالی است كه اكسپو در سال گذشته، تحرك اقتصادی به بازار فروش آثار هنری وارد كرده بود و امیدواریهایی را در خصوص حمایت از آثار هنری بوجود آورده بود. ولی متاسفانه این اكسپو امسال برگزار نشد.وی افزود: قضیه اكسپو كه سال گذشته (۸۳) برگزار شد یك اتفاق تاریخی بود كه پشتوانه قانونی دارد و باید هر سال برگزار شود طبق این قانون، مراكز دولتی یك درصد از بودجه های عمرانی خود را می توانند به خرید آثار هنری متناسب با فضاهای موجود خود، اختصاص دهند. این در حالی است كه طبق این قانون، هر سازمان دولتی كه از بودجه دولت استفاده می كند می تواند این كار را انجام دهد و متولی برگزاری اكسپو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ولی متاسفانه از اكسپوی گذشته كه برای اولین بار برگزار شد، ۵/۱ سال گذشته و دیگر هیچ اتفاقی نیفتاده است."فرامرزی" در ادامه تاكید كرد: طرح خرید آثار هنری در مجلس ششم تصویب شد كه نیم درصد بود و در مجلس هفتم به یك درصد افزایش یافت ولی متاسفانه توسط مسئولین امر پیگیری نشد و در حد یك طرح باقی ماند.

وی در ادامه تصریح كرد: متاسفانه برخی از مدیران هنری این موضوع را نادیده می گیرند و به آن توجهی ندارند و هیچ گاه از مدیران نگارخانه ها و موسسات هنری از سوی مسئولین دعوتی بعمل نمی آورند تا مشكلات و مسائلی كه در این قشر وجود دارد مطرح شود.فرامرزی در خصوص میزان مخاطبین آثار هنری در سال ۸۴ گفت: مخاطبین آثار هنری بسیار كم بوده اند و این فقط شامل حال ما نیست و در گالری های مختلف نیز همین طور بوده است. علت كم بودن مخاطبین آثار هنری شاید به دلایل متعددی از قبیل عدم آمادگی روحی و روانی مردم، بی حوصلگی، مشكلات ترافیكی و غیره باشد. البته نمی توان گفت كه مشكل از بی پولی مردم است چرا كه در بسیاری جاهای دیگر این پولها خرج می شوند.