در بهار سال جدید نمایشگاهی از آثار مجسمه‌سازان ایرانی در کشور مکزیک برگزار می‌شود.سهند حسامیان، هنرمند مجسمه ساز و عضو هیات مدیره کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز، در گفت وگو با خبرنگار تجسمی "مهر"، با اعلام این مطلب گفت : کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز که یکی از بازوهای اصلی انجمن مجسمه سازان ایران به شمار می رود ، درپی تاسیس چند ساله خود به ریاست " طاهر شیخ الحکمائی"،برگزاری نمایشگاه های متعدد مجسمه سازی را دراقصی نقاط کشورودنیا از اهداف اصلی خود می داند.

وی که درحال حاضر یکی ازدست اندرکاران نمایشگاه گروهی مجسمه سازان درنگارخانه ممیزخانه هنرمندان ایران است افزود : کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز همواره درصدد بوده است تا با نمایش آثارهنرمندان مجسمه ساز ، به پررنگ کردن این شاخه ازهنرهای تجسمی دامن زند.

" حسامیان " درتوضیح بیشتر نمایشگاه گروهی درکشور مکزیک تصریح کرد : قراراست این نمایشگاه دربهار سال جدید " ۱۳۸۵" آثار هنرمندان مجسمه ساز ایرانی در کشورمکزیک به معرض نمایش گذاشته شود. دراین راستا نیز چند هنرمند با هزینه شخصی خود همراه این آثار دراین نمایشگاه شرکت کنند.نمایشگاه آثارمجسمه سازان ایرانی درمکزیک ، یکی ازراه های شناساندن کمیته نمایشگاهی انجمن مجسمه سازان ایران است.