نمایشگاه آثار تذهیب ۵۰ نفر از هنرمندان جوان عضو کارگاههای تخصصی تذهیب و نگارگری حوزه هنری استان کرمانشاه صبح امروز در محل دائمی نمایشگاههای حوزه هنری افتتاح شد.در این نمایشگاه بیش از۱۲۰ اثر هنری در قالب تابلوهای تذهیب، نگارگری (مینیاتور)، نقاشی رنگ روغن و... در معرض دیدعلاقمندان گذارده شده است.

مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان کرمانشاه به خبرنگار ما گفت : خوشبختانه ایده تشکیل کارگاههای تخصصی هنر بسیار موفقیت آمیز بود و امروز شاهد ارائه آثار و تربیت هنرمندانی هستیم که درمدت ۲ تا ۳ ماه زیرنظر اساتید ومربیان برجسته درقالب دوره های کارگاهی سپری کرده اند.

عبدالله جواری با ابراز رضایت از شیوه آموزشی و نحوه فعالیتهای اعضای کارگاههای هنرهای تجسمی حوزه هنری افزود: دوره جدید کارگاههای حوزه هنری در رشته های تذهیب ونگارگری، نقاشی ، خوشنویسی وکاریکاتور از اوایل سال آینده آغازخواهدشد و هنرمندان مستعد و دارای استعدادهای درخشان دراین دوره پذیرفته خواهند شد.نمایشگاه تذهیب تا ۲۸ اسفند ماه در محل دائمی نمایشگاههای حوزه هنری کرمانشاه واقع درطبقه دوم سینما پیروزی (خیابان سعدی) دایر و پذیرای علاقمندان است.