کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز، یکی از بازوهای انجمن مجسمه سازان ایران به شمار می رود که برگزاری نمایشگاه های مجسمه را به عهده دارد."سهند حسامیان"- مجسمه ساز وعضوکمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز در گفت وگو با خبرنگارتجسمی "مهر"، با اعلام این مطلب گفت:پس از تحولاتی که درکمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز به وجودآمد، گروه جدیدی تشکیل و به دنبال آن به وسیله اعضای کمیته، برنامه های متعددی در راستای برگزاری نمایشگاه انجام گرفت.وی افزود:ریاست هیات مدیره این کمیته را " طاهرشیخ الحکمائی " به عهده دارد. درحال حاضر برنامه های مدونی سرلوحه فعالیت های این کمیته است که ارسال اثر و راه اندازی نمایشگاه های مجسمه از این جمله است.

"حسامیان" تصریح کرد:در حال حاضر یک نمایشگاه گروهی از آثار مجسمه سازان فعال و با سابقه درخانه هنرمندان ایران برپا شده است.دراین نمایشگاه ، ۷۵ اثر از ۵۱ هنرمند به معرض تماشای عموم درآمده است و هرهنرمند به ارائه یک یا دو اثر پرداخته است .این آثار تم های گوناگون را دربرمی گیرند و هریک به فراخور ذهنیت ونوع فعالیت های مجسمه ساز ساخته شده است.

این مجسمه ساز که به ارائه اثر " دیو " در این نمایشگاه پرداخته است، در توضیح بیشتر آن گفت: " دیو" عنوان مجموعه ای از آثار مجسمه من است که در کنار آثار این هنرمندان به نمایش گذاشته شده است. چندی قبل بر روی موضوع اساطیر ایرانی کارمی کردم و به دنبال آن تصمیم گرفتم سیزده اثر مجسمه با این تم با عنوان " دیو" ارائه دهم. دیو در اسطوره های ایرانی همواره از مباحث جالبی بوده است که من در کنار خلق این آثار به مطالعات جنبی این موضوع نیز پرداختم.

" سهند حسامیان " در ادامه خاطر نشان کرد: همانطور که اشاره کردم یکی از اهداف کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز، برپایی نمایشگاه هایی ازاین دست بوده است. درطول مدتی که از بنیانگذاری این کمیته می گذرد، پنج نمایشگاه توسط اعضای آن برپا شده است.همچنین قراربود یک جشنواره با عنوان "برف" نیز توسط این کمیته تشکیل شود که به دلیل کمبود بودجه، برگزاری آن لغو شد.

وی گفت:فرستادن چندتن از هنرمندان مجسمه ساز به مکزیک درفروردین ماه امسال نیز یکی از برنامه های کمیته نمایشگاهی انجمن هنرمندان مجسمه ساز خواهد بود. در واقع سفر این هنرمندان و برپایی یک نمایشگاه از آثار آنها درمکزیک، یکی از راه های معرفی این کمیته است." حسامیان " افزود:دراین نمایشگاه گروهی نیزآثار هنرمندان مجسمه ساز به لحاظ کمی وکیفی درمعرض تماشای مخاطبان قرارگرفت." ملک دادیار گروسیان "،دبیرهیات مدیره کمیته نمایشگاهی انجمن مجسمه ساز، محمد حسین عماد، عضوهیات مدیره این کمیته، اسماعیل خلج ، گیو، کامبیزصبری ، زهرا رهنورد، مهسا کریمی زاده ،آناهیتا قاسم خانی،امیروفایی،سهند حسامیان ، معصومه میرحسینی، سمیرا شریفی ،طاهرشیخ الحکمائی، ژینوس تقی زاده و... از جمله هنرمندانی هستند که دراین نمایشگاه گروهی به ارائه اثر پرداخته اند.

"هدهد" و "گیسوان لیلی" آثار بر جسته ای از "زهرا رهنورد" هستند که دراین نمایشگاه با استفاده از متریال شیشه درامر مجسمه سازی ارائه شده اند.نمایشگاه آثار این مجسمه سازان ، که روز چهارشنبه هفدهم اسفندماه درنگارخانه هنرمندان ایران ، افتتاح شده بود تا روز دوشنبه ۲۲ اسفندماه ادامه خواهد داشت.