تا سه روز دیگر نخستین نمایشگاه مجسمه های كوچك ایران، در تهران برگزار می شود. این نمایشگاه پنج روزه، ۱۷ اسفندماه جاری در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان ایران برپا شده و پیش درآمد نمایشگاه بزرگ مجسمه های كوچك به شمار می رود كه قرار است ازسوی انجمن مجسمه سازان ایران تا پایان بهار سال آینده در تهران برگزار شود. در این نمایشگاه ۵۰ اثر با حداكثر اندازه ۳۰ سانتی متر ارتفاع ارائه می شود. انجمن مجسمه سازان ایران، متولی برپایی این نمایشگاه، همچنین برای فعال نگه داشتن اعضا تا دور آینده دوسالانه مجسمه تهران، نمایشگاه هایی را تدارك دیده است. برگزاركنندگان، نمایشگاه بزرگ مجسمه های كوچك را نمایشگاه بین بی ینالی می دانند كه فراخوان آن بعد از عید نوروز اعلام خواهد شد.