نمایشگاه طراحی های «محسن احمدوند» با طرح هایی تلفیقی از انسان و حیوان از امروز در گالری سیحون برپا شده است.در این نمایشگاه طرح هایی فیگوراتیو از انسان و حیوان دیده می شود كه به گفته احمدوند كارهایی ذهنی درباره انسان و آلام او است و با قلم فلزی و مركب به تصویر كشیده شده.احمدوند متولد ۱۳۶۰ است و در رشته نقاشی از دانشكده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل كرده است. او درباره این نمایشگاه می گوید كه این طرح ها كه موجوداتی جدید را به تصویر كشیده به تشویق استادان به ویژه خانم ایران دخت محصص استاد راهنمای من شكل گرفته اند.از این طرح ها المان هایی از نقاشی ایرانی چون نقش های سنتی، مینیاتورها، صور فلكی، خطاطی ایرانی و... به كار رفته اند.او می گوید: «اگر بخواهیم این طرح ها را زیرشاخه مكتبی تعریف كنیم می توان گفت این طرح ها «سوررئال ایرانی» است.» احمدوند می گوید كه در طرح هایم از نقاشی های قاجاری هم تاثیر گرفته ام و شاید بتوان این طرح ها را ادامه هنر نگارگری یا مینیاتور و یا آنچه كه امروز آن را نقاشی ایرانی می نامند، دانست.نمایشگاه «انسان و حیوان» كه اولین نمایشگاه فردی «محسن احمدوند» است از امروز ساعت ۱۰ صبح تا ۶ بعدازظهر برپا است.علاقه مندان می توانند در گالری سیحون به نشانی خیابان وزرا (خالد اسلامبولی)، كوچه چهارم، پلاك ۳۰ از این طرح ها بازدید كنند.